اسپیلیت داکتی با فشار بالا

اسپیلیت داکتی با فشار بالا
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: داکت اسپیلیت
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

اسپیلیت داکتی با فشار نرمال

اسپیلیت داکتی با فشار نرمال
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: داکت اسپیلیت
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

مینی چیلر یکپارچه

مینی چیلر یکپارچه

مینی چیلر جدا از هم دیجیتال

مینی چیلر جدا از هم دیجیتال

هوا خنک اسکرال

هوا خنک اسکرال
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: هوا خنک اسکرال
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

مادولار هوا خنک اسکرال

مادولار هوا خنک اسکرال
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: مادولار هوا خنک اسکرال
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

هوا خنک اسکرال حاره ای

هوا خنک اسکرال حاره ای
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: هوا خنک اسکرال
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

کاستی چهار طرفه کامپکت

کاستی چهار طرفه کامپکت
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: کاستی چهار طرفه
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

کاستی چهار طرفه

کاستی چهار طرفه
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: کاستی چهار طرفه
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

کاستی یک طرفه

کاستی یک طرفه
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: کاستی یک طرفه
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

فن کویل سقفی زمینی

فن کویل سقفی زمینی

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری

پکیج پشت بامی

پکیج پشت بامی

چیلر اسکرو هوا خنک

چیلر اسکرو هوا خنک
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: اسکرو (هوا خنک)
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

چیلر اسکرو آب خنک

چیلر اسکرو آب خنک
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: اسکرو( آب خنک)
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: صنعتی
 • درباره این محصول...

هواساز

هواساز

اسپیلیت دیواری دی سی اینورتر

اسپیلیت دیواری دی سی اینورتر
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: اسپلیت دیواری
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: خانگی
 • درباره این محصول...

اسپیلیت دیواری

اسپیلیت دیواری
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: اسپلیت دیواری
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: خانگی
 • درباره این محصول...

اسپیلیت دیواری

اسپیلیت دیواری
 • قیمت: تعیین نشده
 • دسته محصول: اسپلیت دیواری
 • برند محصول: TRUST
 • نوع محصول: خانگی
 • درباره این محصول...

اسپیلیت ایستاده

اسپیلیت ایستاده

اسپیلیت ایستاده

اسپیلیت ایستاده